INFORMACIÓ MERCANTIL

*Vallfogona.info. Per comunicar-se amb *vallfogona.info de manera directa i efectiva, l’usuari podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: info@vallfogona.info

CONDICIONS I NAVEGACIÓ DE LA WEB

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés a la web de *vallfogona.info en la URL: vallfogona.info (d’ara endavant el “lloc web”).

Malgrat que aquestes són les condicions d’ús actuals, a fi de millorar el servei, *vallfogona.info es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions implica la seva acceptació.

El lloc web de *vallfogona.info es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. *vallfogona.info és l’únic titular de la web.

Per navegar en el lloc web, l’usuari es compromet a utilitzar-la de conformitat amb la Llei, respectant aquestes condicions d’ús. En utilitzar el lloc web, l’usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions d’ús, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per *vallfogona.info qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de *vallfogona.info o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de *vallfogona.info o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de *vallfogona.info o dels seus legítims propietaris.

RESPONSABILITAT DE LA WEB

*Vallfogona.info no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través de la web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació que apareix.

En conseqüència, *vallfogona.info no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de la web; (*ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (*iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que la subministra; (*iv) la *invulnerabilidad de l’assetjo web i/o la *inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adoptin en la mateixa; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes de l’assetjo web; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que *vallfogona.info estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de l’assetjo web.

Navegant en el lloc web l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts i a no emprar-los para: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (*ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de *Vallfogona.info, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En cas que l’usuari trobi en el lloc web enllacis a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., s’ha de tenir present que aquests són gestionats per tercers. *vallfogona.info no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, *vallfogona.info no podrà assumir cap tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

En aquest sentit, si l’usuari tingués coneixement de la *ilicitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de tercers, hauria de comunicar-ho immediatament a *vallfogona.info a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre *vallfogona.info i el responsable de l’assetjo web aliè.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Vallfogona.info informa a l’usuari que les seves dades seran incloses en fitxers registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del tractament és respondre a les seves consultes i sol·licituds, així com enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics. Mitjançant l’enviament de les seves dades presta el consentiment a la inclusió de les seves dades en el fitxer d’acord a les anteriors finalitats. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició mitjançant escrit adjuntant fotocòpia de DNI  mitjançant correu electrònic a l’adreça: lopd@ceannadilme.com

COOKIES

Vallfogona.info podria tractar informació sobre els usuaris de la web. A tal fi, aquesta web pot utilitzar *cookies o altres sistemes habituals, a través dels quals s’obtingui informació sobre freqüència de visites, dels continguts més seleccionats, ubicació geogràfica, així com, d’altres dades amb la finalitat d’optimitzar i millorar la navegació pel lloc web.

*Vallfogona.info entén que la navegació pel lloc web manifesta l’acceptació a la recollida i tractament de tal informació. En tot cas, els navegadors d’ús comú contenen una sèrie de funcionalitats de seguretat que et permeten impedir la utilització de *cookies i/o d’altres sistemes de recollida de dades de navegació en qualsevol moment.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre *vallfogona.info i l’usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions generals fos(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o *inaplicación no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals.

L’usuari declara expressament conèixer el contingut de les presents condicions i acceptar la totalitat obligacions imposades per les mateixes.