Caramelles 2014

un any més, pròxims a la Setamana Santa, és el moment de preparar les caramelles que es cantaran per tot el poble. el dia 20 d’abri l (dia de Pasqua). És per això que animen a tots els nens i nenes amb ganes de cantar a participar-hi. Els assatjos es faran en principi divendres a…