VALLFOGONA PROTAGONISTA D’UN PROJECTE EUROPEU SMART RURAL GRID

L’impulsa Estabanell Energia amb la UPC, Ziv Communications y la Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya enn col·laboració d’empreses i organitzacions de Gran Bretanya, Irlanda, Alemània i Noruega per millorar l’eficiència de les xarxes elèctriques de municipis petits i allunyats de les àrees urbanes.

PROJECTE EUROPEU SMART RURAL GRID

CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA

L’ordenança reguladora de la tinença d’animals, recentment aprovada, regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia (gossos i gats), dins el terme municipal i especialment els del nucli urbà. A fi d’inscriure’l cap que tots els propietaris passin per l’ajuntament amb el seu DNI i la cartilla de l’animal.